ΑρχικήΤα Νέα μαςΔελτία ΤύπουΣύνδεσμοιΕπικοινωνία
Παρασκευή 28 Απρίλιος 2017
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου  
« ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων στο 1ο γυμνάσιο Πεύκης δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης Ν. αττικής »

1.Τεχνική περιγραφή
2.Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Προϋπολογισμός μελέτης
4.Τιμολόγιο Μελέτης
5. Αναλυτική Προμέτρηση
6.Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεις (ΓΣΥ)
7.Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
8.Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
9. Διακήρυξη
10.Περίληψη διακήρυξης
11.Έντυπο ΤΕΥΔ

 

 
Προς τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης Πρόσκληση 1/2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76  του N.3852/2010 καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Λυκόβρυσης-Πεύκης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη) σε Συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις  27/04/2017  ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, με το εξής θέμα:

1    Γνωμοδότηση επί του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης (Αρ. Απόφ.30/2017).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά αλλά για όσα μέλη δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2017 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.likovrisipefki.gr

‘Όποιο μέλος επιθυμεί, μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για τα θέματα από την Γραμματεία του γραφείου της Επιτροπής Διαβούλευσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Ο  Πρόεδρος  Αναστάσιος Β. Μαυρίδης

   
Προς : τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΙ.Π.Α.Π.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006  και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης–Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης–Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15) σε Τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 25 Απριλίου  2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00

1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017

2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης αυτών.

3. Καθορισμός μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για τους Παιδικούς Σταθμούς του

ΝΠΔΔ- ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.

4. Καθορισμός αντιτίμου για την μεταφορά νηπίων με Σχολικό Λεωφορείο στους Παιδικούς

Σταθμούς του ΝΠΔΔ -ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης.

5. Ορισμός μελών πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων για εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς.

6. Ορισμός πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

7. Ορισμός πενταμελούς επιτροπής διαχείρισης Κοινωνικού Φαρμακείου.

8. Σύσταση Επιτροπής για Καταστροφή Κινητών Πραγμάτων του ΚΟΙΠΑΠ

9. Έγκριση για δωρεάν εξετάσεις οστεοπόρωσης , στα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης.

10. Αίτηση διαγραφής τέκνου από τήν δύναμη του 1ου Παιδικού σταθμού Πεύκης.

11. Έγκριση Κοινωνικών Δράσεων ( ενημέρωση , πρόληψη για το Σακχαρώδη Διαβήτη)

12 Έγκριση εκδήλωσης με Θέμα: Τα κρυμμένα μυστικά της Μόνα Λίζα.

13. Έγκριση Θεατρικής παράστασης με θέμα: ΑΝΤΙΓΟΝΗ

14. Έγκριση εκδήλωσης με θέμα: Μικρασιατική Καταστροφή.

15. Έγκριση συμμετοχής της βιβλιοθήκης μας στο πρόγραμμα “ Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2017” (τέως Future Library του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος) που από πέρσι υποστηρίζεται από την Εθνική βιβλιοθήκη Ελλάδος .

16. Έγκριση για ανανέωση της ετήσιας σύμβασης για το 2017 υποστήριξης του ειδικού λογισμικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5.6 (πρόγραμμα Αυτοματισμού της συλλογής των βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης) της βιβλιοθήκης μας.

   
Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης συμμετέχει στο πρόγραμμα της Cosmote

Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης συμμετέχει στο πρόγραμμα της Cosmote "Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσμο" το οποίο απευθύνεται σε άτομα άνω των 50 με σκοπό την εξοικείωσή τους στο internet, social media & τεχνολογίες αφής.
Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 211-7100203, 6987221156, 6972620306 και 6972023153.


   
Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας 2017

Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης
Νέα δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας
2017

Δρομολόγια

   
Διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων έτους 2017-2018

Διακήρυξης δημοπρασίας
για την προμήθεια καυσίμων  έτους 2017-2018

Διακύριξη

Μελέτη

Περίληψη

   
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού "Συντηρήσεις Σχολικών κτηρίων 2017"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017»

1.   Τεχνική περιγραφή
2.   Τεχνικές Προδιαγραφές
3.   Προϋπολογισμός μελέτης
4.   Άρθρα Τιμολογίου
5.   Προμετρήσεις Νηπιαγωγεία
6.   Προμετρήσεις Δημοτικά Σχολεία
7.   Προμετρήσεις Γυμνάσια – Λύκεια
8.   Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεις (ΓΣΥ)
9.   Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
10. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
11. Διακήρυξη
12. Περίληψη διακήρυξης
13. Έντυπο ΤΕΥΔ

 

   
Σχετικά με το χώρο λειτουργίας λαϊκής αγοράς Πεύκης

Σχετικά με το χώρο λειτουργίας λαϊκής αγοράς Πεύκης 05-04-2017  ημέρα τετάρτη και για (4) τέσσερις μήνες θα λειτουργεί στην οδό Π.Μελά και στις κάθετες προς αυτή οδούς και παρόδους

   
Προς : τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙ.Π.Α.Π.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006 και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης–Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης–Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15) σε Τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 28 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα

Πρόσκληση

   
Διαγωνισμός προμήθειας γάλακτος

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος του δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης

| Διακήρυξη | Μελέτη | Περίληψη |

   
Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
στο πλαίσιο του  επιχειρησιακού προγράμματος «αττική 2014 - 2020»

Ανακοίνωση

Παράρτημα Ανακοινώσεων

Έντυπο Αίτησης

   
Πρόσκληση για τις εορτασικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης Αναστάσιος Β. Μαυρίδης και το Δημοτικό Συμβούλιο σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις του Δήμου μας για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου

Πρόγραμμα Εορτασικών Εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου 2017

   
Πρόσκληση Ανοιχτής Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
των Δήμων-Εταίρων  της Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  για την συγκρότηση
του «Μητροπολιτικού Επιχειρηματικού και Αναπτυξιακού Πυρήνα» (ΜΕΑΠ) της Αττικής  
με αξιοποίηση του «εργαλείου» της   
«Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης»  
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤΤ050 του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Πρόσκληση

Εντυπο υποβολής Προτάσεων

Κείμενο Διαβούλευσης

   
Ισολογογισμός-Απολογισμός 2015

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.Π.
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ

| Ισολογισμός οικ. έτους 2015 | Απολογιστική κατάσταση οικ. έτους 2015 |

 

   
Διακήρυξη επισκευής & συντήρησης Οχημάτων 2017

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ–ΠΕΥΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λυκόβρυση, 10 Mαρτίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 3336

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ–ΠΕΥΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

| ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | ΜΕΛΕΤΗ |

   
Δημοσίευση προγράμματος δράσης 2017

Δημοσιοποιείται το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης-Πεύκης (αρ. Απ.:30/2017) Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017, το οποίο θα τεθεί προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017

   
Ορισμός Αντιδημάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ημερομηνία : 28/02/2017
Αρ. Απόφ. : 236

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

   
Πρόσκληση στρατευσίμων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων στις ΣΥ
(κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 1999).

   
Νέα Δράση Διάθεσης Προιόντων στις 19/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή
από 08:00 έως 14:30
στην πλατεία του Ηλιακού Χωριού (τέρμα λεωφορείων)


ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
- ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ -
| ΑφίσαΠροιόντα |

Πραγματοποιημένες δράσεις

14/02/2016 | Αφίσα δράσης | Προϊόντα |
17/01/2016 | Προιόντα |
04/10/2015 | Προιόντα |
17/05/2015 | Αφίσα δράσης | Προϊόντα |
05/04/2015 | Αφίσα δράσης | Προιόντα |
08/02/2015 | Αφίσα δράσης | Προιόντα |
07/12/2014 | Αφίσα Δράσης | Προϊόντα |
02/11/2014 | Αφίσα Δράσης | Προϊόντα |

   
Εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου 2017

Σχετικά με τις εορταστικές εκδηλώσεις  της 25ης Μαρτίου 2017,
σας ενημερώνουμε ότι:

Οι  φορείς που επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι πρέπει να δηλώσουν στο Δήμο,
μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου στα τηλ.  210.6145131, ή φαξ 210.6145145,
ή e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

   
Προς : τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 95 του Ν.3463/2006  και με την υπ’ αριθ. 141/2014 απόφαση του Δ.Σ Λυκόβρυσης–Πεύκης, καλείστε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Λυκόβρυσης–Πεύκης (Ελευθερίου Βενιζέλου 15) σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 02 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα :

Πρόσκληση

   
Διακήρυξη δημοπρασίας "Δημιουργική απασχόληση παιδιών καλοκαίρι 2017"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2017»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
προκηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2017», προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.


| Περίληψη Διακηρυξης | Τεχνική περιγραφή | Διακήρυξη |

   
Διακήρυξη δημοπρασίας "Προμήθεια τροφίμων (ΚΟΙΠΑΠ)"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΙΠΑΠ)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
προκηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.


| Περίληψη Διακηρυξης | Μελέτη | Όροι Διακήρυξης |
| Ενδεικτικός Προϋπολογισμός | Έντυπο Προσφοράς |

   
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι από τις 01/02/2017 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) το οποίο αφορά σε άτομα και οικογένειες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

 

| Ανακοίνωση | Δικαιολογητικά |
| Εντυπο Συναίνεσης | Κριτήρια |

   
Προυπολογισμός εσόδων εξόδων ΚΟΙΠΑΠ

 

Προυπολογισμός εσόδων εξόδων ΚΟΙΠΑΠ

Προυπολογισμός εσόδων

Προυπολογισμός  εξόδων

   
Κοπή Πίτας Εργαζομένων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ
ΑΠΟ 12:00 ΕΩΣ 15:00
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β. ΜΑΥΡΙΔΗΣ

   
Ανακεφαλαίωση Προυπολογισμού Ετους 2017

 

Ανακεφαλαίωση Προυπολογισμού Ετους 2017

Ανακεφαλαίωση

   
Ανάρτηση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου

 

Ανάρτηση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μάρτιος 2017

Απολογισμός

   
18η πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1/2017 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   1/2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο της δημοτικής κοινότητας Πεύκης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη) σε Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 23/1/2017 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 18:00, με τα κάτωθι θέματα:
Πριν την συζήτηση  των  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα τεθούν από τους Πολίτες λόγω ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΛΙΤΗ  θέματα  προς συζήτηση.

| Πρόσκληση 857-19/01/2017 |

   
Κλειστά θα παραμείνουν τα Σχολεία της Λυκόβρυσης - Πεύκης

Σας ενημερώνουμε οτι λόγω έντονων καιρικών συνθηκών χιονόπτωσης και παγετού
τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί
του Δήμου Λυκόβρυσης Πευκης
σήμερα Τριτη 10 Ιανουαρίου 2017
θα παραμείνουν κλειστά

   
Αποτελέσματα διαγωνισμού πρόσληψης ΠΕ Γεωπόνων

 

Αποτελέσματα διαγωνισμού πρόσληψης ΠΕ Γεωπόνων

Πίνακας Απορριπτέων

Πίνακας Κατάταξης

   

Σελίδα 1 από 15

Δημοτική Συγκοινωνία

Κοιν.Εισόδ.Αλληλεγγύης

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ΟΧΕ

Ισολογισμός-Απολογισμός 2015

Ανοικτή Γραμμή

e-mail : grafeiodimoti@likovrisipefki.gr

Κτηματολόγιο


4ο ATTIKA RUN&FUN 2017


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Πρόγραμμα Εξοικονομώ

Εθνικές Εκλογές Σεπτέμβριος 2015

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 5 Ιουλίου 2015

Ληξιαρχείο

Συνένευξη του Δημάρχου
Δημοσκόπηση
Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας;
 
Εκδηλώσεις
Απρίλιος 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Ψηφιακό Σχολείο Του Υπ. Παιδείας δια βίου μάθησης & θρησκευμάτων. Σχολικά Βιβλία 2011-2012

Δημοσίευση Δ.Πράξεων στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

>/tr>

ΟΙ 10 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ–ΠΕΥΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017»
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ–ΠΕΥΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λυκόβρυση, 10 Mαρτίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 3336

Διακήρυξη
Ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο
για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης έτους 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΙΠΑΠ)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2017»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2017», προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.
Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»προϋπολογισμού 188.018,39 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΟΙ.Π.Α.Π.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης
προκηρύσσει
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραφισμένες προσφορές για
προμήθεια ειδών διατροφής 2016-2017
Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγο με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης.
Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για την προμήθεια καυσίμων Έτους 2016-2017
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δομικών υλικών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ
για την "Προμήθεια δομικών υλικών", σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
και του Ν.2286/1995, προϋπολογισμού: 29.991,89 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 23%

Αποτελέσματα
της με αριθμό. ΣΟΧ 1/2015 προκήρυξης
για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης διακηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό για την «Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών (ΟΑΣΑ Δημ Συγκοινωνίας) με σκοπό την προβολή υπαίθριας διαφήμισης»

Ανακοίνωση
Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδεία – Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Τμήμα Σκάκι ΑΟ ΠεύκηςΤμήμα Σκάκι ΑΟ ΠεύκηςΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΕΥΚΗ

 

ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
ΠΕΥΚΗΣ