ΑρχικήΤα Νέα μαςΔελτία ΤύπουΣύνδεσμοιΕπικοινωνία
Πέμπτη 21 Σεπτέμβριος 2017
Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης / Ημερομηνία Θέμα
961 - 19/08/2011 Αποφαση Δημαρχου για προσληψη προσωπικου
830 - 20/07/2011 Κατανομή ωρών απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης για το μήνα IOYNIO 2011
586 - 08/06/2011 Την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης αναδρομικά από 17/1/2011 στον υπάλληλο  Χαρισιάδη Δημήτριο  κλάδου και κατηγορίας ΠΕ5 Μηχ/γων-Μηχ/κων με βαθμό Β΄, που εκτελεί καθήκοντα προϊσταμένου του τεχνικού τμήματος
585 - 07/06/2011 Ορισμός αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό τμήμα χρέη προϊσταμένου ανατίθενται στον υπάλληλο Χαρισιάδη Δημήτριο αναδρομικά από την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω απόφασης ήτοι από 17/1/2011.
521 - 23/05/2011 Την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης αναδρομικά από 17/1/2011 στους υπαλλήλους που εκτελούν καθήκοντα προϊσταμένων
501 - 23/05/2011 Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο "Προμήθεια λοιπών υλικών άμεσης ανάλωσης προϋπολογισμού 4298,85 Ευρώ
479 - 02/05/2011 Παράταση σύμβασης μερικής απασχόλησης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
479 - 02/05/2011 Παράταση σύμβασης μερικής απασχόλησης
444 - 02/05/2011 Χορήγηση τριμηνων αποδοχών σε υπάλληλο λογω συνταξιοδότησης
443 - 02/05/2011 Αποδοχή αίτησης παραίτησης τακτικού υπαλλήλου
441 - 02/05/2011 Αποδοχή αίτησης παραίτησης τακτικού υπαλλήλου
347 - 06/04/2011 Βαθμολογικής κατάταξης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
283 - 21/03/2011 Ορισμός αρμοδιοτήτων σε υπάλληλο
260 - 16/03/2011 Πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες
242 - 14/03/2011 Ορισμός ΟΔΕ για το πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
236 - 241 Γραφείο Δημοτολογίου
235 - 11/03/2011 Αδεια λειτουργιας καταστήματος
234 - 11/02/2011 Αποδοχή αίτησης μετάταξης υπαλλήλου
232 - 233 Γραφείο Δημοτολογίου
231 - 10/03/2011 Ορισμός αρμοδιοτήτων υπαλλήλων
225 - 230 ΓΡαφείο Δημοτολογίου
224 - 04/03/2011 Ορισμός υπολόγου για λογαριασμούς δημοσίων επενδύσεων
217 - 223 Γραφείο Δημοτολογίου
216 - 03/03/2011 Άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης ...
211 - 215 Γραφείο Δημοτολογίου
210 - 01/03/2011 Απόφαση παράλληλων καθηκόντων υπαλλήλων
209 - 01/03/2011 Γραφείο Προσωπικού
208 - 01/03/2011 Ορισμός αρμοδιοτήτων υπαλλήλων
201 - 207 Γραφείο Δημοτολογίου
196 - 200 Γραφείο Προσωπικού
185 - 195 Γραφείο Δημοτολογίου
184 - 21/02/2011 Εγκριση διενέργειας εργασιών για την αξιολόγηση προσφορών για την ανάθεση ελέγχου απογραφής έναρξης
182 - 183 Γραφείο Δημοτολογίου
181 - 21/02/2011 Βαθμολογικής κατάταξης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
180 - 21/02/2011 Μετάταξη υπαλλήλου
177 - 179 Γραφείο Δημοτολογίου
176 - 18/02/2011 Μετάταξη υπαλλήλου
167 - 175 Γραφείο Δημοτολογίου
166 - 15/02/2011 Συγκρότηση ΔΕΠ 2011-2012
161 - 165 Γραφείο Δημοτολογίου
160 - 14/02/2011 Συνταξιοδότηση υπαλλήλου
159 Γραφείο Δημοτολογίου
157 - 158 Γραφείο Προσωπικού
154 - 156 Γραφείο Δημοτολογίου
153 - 10/02/2011 Καθορισμός αρμοδιοτήτων υπαλλήλων
152 - 10/02/2011 Αυτοδίκαιη λύση σύμβασης υπαλλήλου
143 - 151 Γραφείο Δημοτολογίου
141 - 142 Γραφείο Προσωπικού
135 - 140 Γραφείο Δημοτολογίου
127 - 134 Καθορισμός μισθών υπαλλήλων
098 - 126 Γραφείο Δημοτολογίου
097 - 27/01/2011 Γραφείο Προσωπικού
084 - 096 Γραφείο Δημοτολογίου
083 - 26/01/2011 Ορισμός μελών επιτροπής ΠΔ 28/1980
069 - 082 Γραφείο Δημοτολογίου
068 - 25/01/2011 Γραφείο Προσωπικού
067 - 25/01/2011 Γραφείο Δημοτολογίου
066 - 24/01/2011 Αυτοδίκαιη λύση σύμβασης
065 - 24/01/2011 ρισμός καθηκόντων υπαλλήλου
064 - 24/01/2011 Γραφείο προσωπικού
063 - 24/01/2011 Αυτοδίκαιη λύση σύμβασης
062 - 24/01/2011 Αυτοδίκαιη λύση σύμβασης
061 - 21/01/2011 Καθορισμός υπερωριακής εργασίας τακτικού προσωπικού
060 - 21/01/2011 Αρμοδιότητες υπαλλήλου
059 - 21/01/2011 Αρμοδιότητες υπαλλήλου
055 - 058 Γραφείο Δημοτολογίου
054 - 21/01/2011 Εναρξη και λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής
049 - 053 Γραφείο Δημοτολογίου
048 - 17/01/2011 Παράταση θητείας Σχολικών Επιτροπών
047 - 17/01/2011 Μεταβιβαση αρμοδιοτητων στους Αντιδημαρχους
046 - 17/01/2011 Ορισμός υπαλλήλων για την εκπροσώπηση του Δήμου σε τράπεζα
045 - 17/01/2011 Ορισμός υπαλλήλων στη Θέση του Δημοτικού Ταμία
044 - 17/01/2011 Ορισμός αρμοδιοτήτων υπαλλήλου
043 - 17/01/2011 Διατήρηση ειδικού συνεργάτη
037 - 042 Γραφείο Δημοτολογίου
036 - 14/01/2011 Μονιμοποίηση υπαλλήλου Δημ. Αστυνομίας
035 - 14/01/2011 Μονιμοποίηση υπαλλήλου Δημ. Αστυνομίας
34 - 14/01/2011 Ορισμός υπαλλήλου για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά IMI
033 - 14/01/2011 Αδεια λειτουργίας καταστήματος
031 - 032 Γραφείο Δημοτολογίου
030 - 13/01/2011 Ορισμός υπάλληλου στην θέση του Δημοτικού Ταμία
025 - 029 Γραφείο Δημοτολογίου
024 - 11/01/2011 Γραφείο Προσωπικού
023 - 11/01/2011 Γραφείο Δημοτολογίου
022 - 11/01/2011 Γραφείο Προσωπικού
21 - 10/01/2011 Ορίσμός υπαλλήλων για την διαχείριση αδειών διαμονής κλπ
20 - 10/01/2011 Ορισμός υπαλλήλου για την τηρηση - διαχείριση αδειών διαμονής κλπ
019 - 10/01/2011 Γραφείο Προσωπικού
018 Εγγραφή στο Δημοτολόγιο
017 - 10/01/2011 Απομάκρυνση εγκαταλελλημένου οχήματος
010 - 016 Εγγραφές στο Δημοτολόγιο
009 - 07/01/2011 Χορήγηση άδειας καταστήματος
008 - 07/01/2011 Χορήγηση άδειας καταστήματος
007 - 05/01/2011 Σφράγιση Καταστήματος
006 - 03/01/2011 Κατάταξη προσωπικού
005 - 03/01/2011 Εξουσιοδοτήσεις υπογραφών σε υπαλλήλους
004 - 03/01/2011 Ενοποίηση Δημοτολογίου
003 - 03/01/2011 Ορισμός των υπηρεσιων του Δήμου & αρμοδιότητες υπαλλήλων
002 - 03/01/2011 Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής
001 - 03/01/2011 Ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης
Δημ. Λαχανόκηπος

Δημοτική Συγκοινωνία

Κοιν.Εισόδ.Αλληλεγγύης

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ΟΧΕ

Ισολογισμός-Απολογισμός 2015

Ανοικτή Γραμμή

e-mail : grafeiodimoti@likovrisipefki.gr

Κτηματολόγιο


4ο ATTIKA RUN&FUN 2017


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Πρόγραμμα Εξοικονομώ

Εθνικές Εκλογές Σεπτέμβριος 2015

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 5 Ιουλίου 2015

Ληξιαρχείο

Συνένευξη του Δημάρχου
Δημοσκόπηση
Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας;
 
Εκδηλώσεις
Σεπτέμβριος 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Ψηφιακό Σχολείο Του Υπ. Παιδείας δια βίου μάθησης & θρησκευμάτων. Σχολικά Βιβλία 2011-2012

Δημοσίευση Δ.Πράξεων στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

>/tr>

ΟΙ 10 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ–ΠΕΥΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017»
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ–ΠΕΥΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λυκόβρυση, 10 Mαρτίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 3336

Διακήρυξη
Ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο
για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης έτους 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΙΠΑΠ)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2017»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2017», προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.
Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»προϋπολογισμού 188.018,39 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΟΙ.Π.Α.Π.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης
προκηρύσσει
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραφισμένες προσφορές για
προμήθεια ειδών διατροφής 2016-2017
Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγο με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης.
Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για την προμήθεια καυσίμων Έτους 2016-2017
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δομικών υλικών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ
για την "Προμήθεια δομικών υλικών", σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
και του Ν.2286/1995, προϋπολογισμού: 29.991,89 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 23%

Αποτελέσματα
της με αριθμό. ΣΟΧ 1/2015 προκήρυξης
για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης διακηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό για την «Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών (ΟΑΣΑ Δημ Συγκοινωνίας) με σκοπό την προβολή υπαίθριας διαφήμισης»

Ανακοίνωση
Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδεία – Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Τμήμα Σκάκι ΑΟ ΠεύκηςΤμήμα Σκάκι ΑΟ ΠεύκηςΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΕΥΚΗ

 

ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
ΠΕΥΚΗΣ