Στον Δήμο μας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη πάνω από 15 χρόνια.

Σκοπός της είναι η διάδοση της Φιλαναγνωσίας και η μύηση των νέων μας στον κόσμο των βιβλίων και της φιλαναγνωσίας.

Σκοποί και στόχοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Οι σκοποί και οι στόχοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι να προωθεί χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές και άλλες διακρίσεις την εξάπλωση της γνώσης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και να καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία. Για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης οι οποίοι συνάδουν και με την διακήρυξη της Unesco για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες μεταξύ άλλων αποσκοπεί:

·      να λειτουργεί ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης

·      να ενισχύει την αναγνωσιμότητα και κάθε είδους σχετική μορφωτική και πολιτιστική δραστηριότητα

·      να παρέχει ειδικές υπηρεσίες και υλικό σε όσους χρήστες δεν μπορούν, για οποιοδήποτε λόγω, να χρησιμοποιήσουν τις συνήθεις υπηρεσίες και το υπάρχον υλικό της Βιβλιοθήκης κάθε είδους πληροφορία

·      να ενεργεί προς κάθε κατεύθυνση για την εκπλήρωση της αποστολής της

·      Να προωθεί την ενημέρωση σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς ,των επιστημονικών επιτευγμάτων και των καινοτομιών

·      να ενισχύει την τυπική εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων

·      να υποστηρίζει την προφορική παράδοση

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης σύμφωνα με τους παραπάνω στόχους δραστηριοποιείται έτσι ώστε:

·      να θέτει στη διάθεση του κοινού έντυπο, οπτικοαουστικό και σε ηλεκτρονική μορφή υλικό

·      να μεριμνά για την απόκτηση, επεξεργασία, διάθεση, συντήρηση και προβολή του υλικού

·      να ερευνά συνεχώς για την εξακρίβωση των αναγκών των χρηστών της Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με αυτούς και με διάφορους φορείς

·      να παρακολουθεί και ενσωματώνει τις εξελίξεις στη Βιβλιοθηκονομία και τις επιστήμες της πληροφόρησης, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, που θα διευκολύνουν τις επιτελούμενες εργασίες και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

·      να υιοθετεί εθνικά και διεθνή πρότυπα

·      να συγκεντρώνει και να συγκροτεί ειδικές συλλογές και αναλαμβάνει την οργάνωση, διαχείριση και διάθεση τοπικών πηγών πληροφόρησης.

·      να πραγματοποιεί δραστηριότητες όπως εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια κ.λπ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Δημοτικής μας Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με άλλες Βιβλιοθήκες και φορείς στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών.

Για αναζήτηση στην συλλογή της βιβλιοθήκης του Δήμου πατήστε ΕΔΩ

Εκπαιδευτικά καλοκαίρια σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σε συνεργασία με την Εθνική βιβλιοθήκη και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κάθε καλοκαίρι διοργανώνονται εκδηλώσεις και δραστηριότητες για τους μαθητές των σχολείων. Παράλληλα όλο τον χρόνο γίνονται εκδηλώσεις, παρουσιάσεις νέων βιβλίων και συγγραφέων. Η δανειστική βιβλιοθήκη στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά και στην έμπρακτη στήριξη ανθρώπων που βοηθούν στην στη διάδοση του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας.

Επικοινωνία

Δ/νση: Αφροδίτης 4, Πεύκη Τηλ.: 210 6128825. Ωράριο λειτουργίας: 10:30- 18:30