Welcome to fr   Click to listen highlighted text! Welcome to fr Powered By GSpeech
Print this page

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΥΜΟΥ

22 mars 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΜΙΑΣ ( 1)  ΘΕΣΕΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

            ΓΙΑ ΤΟ 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2022

                                                                      

 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης έχοντας υπόψη:

– Τον ν. 20 94/92 άρθρο 41. Θεσμός Σχολικών Τροχονόμων

– Τις διατάξεις των παραγ. 1 και 3 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

– Τις διατάξεις της παρ. 45 α’ του άρθρου 14 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α’) αναφορικά με την καταβολή εξόδων κίνησης, από τις Σχολικές Επιτροπές, στους Εθελοντές σχολικούς τροχονόμους

– Την υπ΄αριθμ.47455/16.8.2007(1734 Β’) αναφορικά με την αποζημίωση των Εθελοντών Σχολικών τροχονόμων

– Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999)

– Την παρ. 45 άρθρ. 14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000)

– Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967Β’/ 29.10.1997)

– Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α

– Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (πρώην ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

– Την υπ’αριθμ.48/2022 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, με θέμα ΄΄ Έγκριση υλοποίησης  μιας  θέσεως (1)  εθελοντή σχολικού τροχονόμου (μετά από παραίτηση  της κας Ρούσσου Ροζα Μαρίας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης.

                        

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΕΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

σύμφωνα με τα παρακάτω :

Η πρόσληψη θα είναι από την ημέρα πρόσληψης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2022 .

Στη θέση αυτή δύναται να απασχοληθεί κάθε άτομο, άνω των 18 ετών, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και στις υποχρεώσεις του.

Οι ώρες απασχόλησης είναι: Από 7.45 μέχρι 8.25 το πρωί & Από 13.00 μέχρι 13.30 το μεσημέρι. Οι ώρες απασχόλησης θα είναι η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών στο σχολείο, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου και μπορεί να αλλάξουν με υπόδειξη της Διεύθυνσης  του Σχολείου.

Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση 176€ από τη Σχολική Επιτροπή για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “STOP” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοιχτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και η πινακίδα χορηγούνται από το σχολείο.

Το άτομο που θα επιλεγεί, θα ασκήσει τα καθήκοντά του, αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα. Ο χρόνος εκπαίδευσης θεωρείται χρόνος εργασίας.

Για τους ενδιαφερόμενους ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

Να είναι ηλικίας 18-65 ετών.

Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης.

Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο γραφείο της  Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά από τις 22-03-2022 έως και τις 28-03-2022 και ώρες 8:00-13:00:

Αίτηση

Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN)

Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ οικονομικού έτους 2021. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί και για προηγούμενη εμπειρία

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που έχουν εκπαίδευση και προηγούμενη εμπειρία σε θέματα τροχαίας και σχολικών τροχονόμων και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.

Η επιτροπή που θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό θα είναι σύμφωνα με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και θα αποτελείται από τους:

Γεώργιο Τσόλα, Πρόεδρο  της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Καβρουματζής Κωνσταντίνος, Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης και

Τζιμέα  Γεώργιο Πρόεδρος ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων, μέλος.

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί   στην Εφημερίδα Θέση,  στον πίνακα ανακοινώσεων  της Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης και της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης , στην ιστοσελίδα (site) του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, , 3ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης ,.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνα 2132051738

 

                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                              

 

 

                                                Γεώργιος Τσόλας

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech