Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής με θέμα την διάνοιξη της Λεωφόρου Κύμης